Уживај во МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА – волшебно прекрасен мозаик на извонредни природни убавини, бистри езера и реки, високи планини, зелени гори и снежно бели врвови во нераскинлив спој со бисерите на македонското творештво од културното и историското минато. Ова е местото и катчето каде што преку нашите прошетки, походи, истражувања и уживања ви ги претставуваме и доловуваме извонредните природни, културно-историски и секаков друг вид на убавини на прекрасниот мозаик на Македонија. Тука ќе ги споделуваме и информираме за безбројните и бескрајни можности за ваше и сечие уживање во Македонија. Уживајте во МАКЕДОНИЈА!